Integritetspolicy

Vi värnar om integriteten hos dig som användare av våra tjänster.
Gastrogate är en tjänsteleverantör mellan Restauranger och Gäster.

Gäller från och med 2018-05-25.
Publicerad 2018-05-20.

Välkommen till vår Integritetspolicy!

Tack för att du använder vår hemsida och våra tjänster. Din personliga integritet är viktig för oss.
Här kan du se exempel på vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, varför och hur vi gör det, varifrån vi fick dessa, vem som är involverad, och hur det är lagligt för oss att behandla dem.
Här förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter och vad vi gör för att se till att din personliga integritet skyddas. Vi uppmanar dig att läsa denna Integritetspolicy så att du kan göra informerade val!

Vänligen läs noggrant igenom denna Integritetspolicy - genom att fortsätta använda våra hemsidor och tjänster bekräftar du att du läst och förstått denna Integritetspolicy i dess helhet. Genom att läsa denna Integritetspolicy hoppas vi att du känner dig säker på att vi arbetar hårt för att leva upp till dina förväntningar.
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller om du har frågor om dina personuppgifter. Du kan alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till support@gastrogate.com.
Gastrogate AB, org nr 556577-6720, Kopparbergsvägen 8, 72213 Västerås, Sverige (“Gastrogate”, “vi”,”vår” eller “oss”) inklusive våra dotterbolag är dedikerade att skydda och respektera varje enskilds individ vars personuppgifter vi behandlar som en del av tillhandahållandet av våra produkter och tjänster (tillsammans “tjänsterna” nedan).

Denna Integritetspolicy har till syfte att ge dig tillräcklig information om vår användning av dina personuppgifter inklusive ge dig svar på följande frågor:

 • Vad är en personuppgift?
 • Vad är behandling av personuppgifter?
 • Vem bör läsa denna Integritetspolicy?
 • Täcker denna Integritetspolicy all vår behandling?
 • Vad täcker denna Integritetspolicy inte?
 • I relation till vem är Gastrogate personuppgiftsansvarig?
 • Vilken information behandlar vi om dig, för vilka ändamål och hur är det lagligt för Gastrogate att behandla dina personuppgifter?
 • Vad samlar vi in för personuppgifter från tredje parter?
 • Hur kommer vi inte att använda din information?
 • Vad gäller beträffande automatiskt individuellt beslutsfattande?
 • Vill du veta mer om vår policy att dela personuppgifter med tredje parter?
 • Vad gäller beträffande överföring till tredje land?
 • Säkerhet och integritet – vad gör vi för att skydda dina personuppgifter?
 • Hur längre lagrar vi dina personuppgifter?
 • Vad har du för möjlighet att säga ifrån (dvs dina rättigheter)?
 • Hur utövar du dina rättigheter och hur kan du komma i kontakt med oss eller dataskyddsmyndighet?
 • Vad gäller beträffande cookies?
 • Vad gäller beträffande tredjeparts hemsida eller tjänster?
 • Hur kan vi ändra denna Integritetspolicy?

Vad är GDPR?

Vår strävan är alltid att följa Dataskyddsförordningen (“GDPR”) som gäller från den 25 maj 2018 samt att fortsätta att utveckla relationen mellan Gastrogate, Restaurangen (vår kund), Matgästen (privatpersonen/individen).

GDPR är tillämplig på alla bolag som hanterar personuppgifter om EU-medborgare, och introducerar de mest långtgående ändringarna av dataskyddsregler de senaste två decennierna.

GDPR introducerar striktare regler kring hur bolag som Gastrogate får samla in, hantera, överföra och använda personuppgifter.
GDPR har till syfte att möta de krav som följer med den digitala eran och att låta individer ta tillbaka kontrollen över deras personuppgifter. Vi gör allt i vår makt för att se till att detta uppfylls. För att läsa mer om hur vi arbetar med GDPR, läs nedan.

Vad innebär GDPR för mig?

I korthet innebär GDPR att du:
Har rätt att få mer detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna information tillhandahåller vi i vår Sekretesspolicy.
Får utökade rättigheter att begära radering, motsätta dig behandling och kräva rättelse av dina personuppgifter.

Vilken data lagrar Gastrogate och varför?

Vi lagrar de uppgifter ni angett vid kontoskapandet samt de kontaktuppgifter och upplysningar ni kompletterat ert konto med för att veta vem vi skall kontakta gällande de tjänster kontot nyttjar, för att uppfylla de juridiska krav på spårbarhet som krävs av rättsvårdande myndigheter, för att kunna fakturera er och för att kunna hålla reda på vilka verksamheter som använder vår tjänst.

Vid köp med kreditkort innehåller betalflödet tydlig information om vilken extern betaltjänst som du kan välja att genomföra ditt köp med och därmed förmedla dina kortuppgifter till. Vi lagrar vem som köpt, vad du köpt och hur betalningen skett men vi har ej tillgång till eller lagrar kortuppgifterna - dessa behandlas endast av betaltjänsten.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det betyder att t.ex. namn, adress, telefonnummer men också logdata, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer som är i livet.

Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem bör läsa denna Integritetspolicy?

Denna Integritetspolicy är relevant för alla som besöker våra hemsidor, använder våra tjänster, produkter eller annars interagerar med oss.

Täcker denna Integritetspolicy all vår behandling?

Nej, den täcker bara den personuppgiftbehandling för vilken vi är personuppgiftsansvarig – med andra ord där vi bestämmer ändamålet (varför personuppgifterna samlas in) och medlen (vilkapersonuppgifters som samlas in, hur länge dessa lagras m.m.) för behandlingen av personuppgifter.

Vad täcker denna Integritetspolicy inte?

Den täcker inte den personuppgiftsbehandling som vi utför i egenskap av personuppgiftsbiträde – med andra ord till exempel i de fall vi behandlar personuppgifter på din instruktion när du använder våra tjänster och det är du som samlar in personuppgifterna och bestämmer ändamålet med behandlingen. För dessa fall gäller vårt personuppgiftsbiträdesavtal.

I relation till vem är Gastrogate personuppgiftsansvarig?

Krögare
Gastrogate är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas när våra kunder registrerar sig för och/eller använder våra tjänster och när våra kunder köper produkter och tjänster från oss om de är en fysisk person (“Krögare”).
Det betyder att vi är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som vi behandlar beträffande enskilda näringsidkare och fysiska personer.

VD, styrelseledamöter, verkliga huvudmän och behöriga firmatecknare hos våra kunder
Gastrogate är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som vi får tillgång till när våra kunder, andra än enskilda näringsidkare, registrerar sig för våra tjänster och i samband med registreringsprocessen tillhandahåller information om sin bolagsstruktur som kan innehålla personuppgifter. Detta betyder att Gastrogate är personuppgiftsansvarig i förhållande till personuppgifter gällande den som är VD, styrelseledamot hos våra företagskunder som är aktiebolag eller motsvarande och i förhållande till personuppgifter gällande verkliga huvudmän, i de fall de är fysiska personer, hos våra företagskunder.

Gastrogate är också personuppgiftsansvarig i förhållande till behöriga firmatecknare hos våra företagskunder.

Våra kunders företrädare
Gastrogate är också personuppgiftsansvarig för personuppgifter i förhållande till våra kunders företrädare som är företrädare för våra företagskunder och de personer som använder våra tjänster och/eller produkter.
Det betyder också att Gastrogate är personuppgiftsansvarig för företrädare för potentiella kunder som antingen besöker vår hemsida och där lämnar personuppgifter genom de formulär som finns tillgängliga på vår hemsida eller annars kontaktar oss genom t.ex. vår kundsupport eller fysiska personer som är intresserade av våra tjänster och/eller produkter vars information vi fick från andra källor.

Slutkunder
Webbplatsbesökare och fysiska personer som ringer eller skickar e-post till vår support
Gastrogate är också personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas när någon ringer eller skickar e-post till vår kundsupport eller använder vår hemsida eller annars kontaktar oss via våra supportkanaler.
Det betyder att Gastrogate är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i förhållande till webbplatsbesökare (dvs. de personer som enbart browsar vår hemsida).

Vilken information behandlar vi om dig, för vilka ändamål och hur är det lagligt för oss att behandla dina personuppgifter?

Krögare
Kategorier av personuppgifter vi behandlar
Identifikationsinformation: t.ex. personnummer, identifikationshandling, lösenord eller motsvarande.
Kontaktinformation: t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-post eller motsvarande.
Finansiell information: t.ex. finansiella transaktioner eller motsvarande, kredithistorik (inklusive uppgifter om kreditvärdighet), information i förhållande till de fakturor som vi ställt ut till dig.
Beteende- och spårningsdetaljer: t.ex. platsdata, beteendemönster, personliga preferenser, IP-nummer, cookie-identifierare, unik identifierare av enheter som du använder för att komma åt och använda tjänsterna och våra hemsidor.

Andra än Slutkunder och Krögare
Styrelseledamöter, VD, verkliga huvudmän och behöriga firmatecknare hos våra kunder
Kategorier av personuppgifter vi behandlar
Identifikationsinformation: t.ex. personnummer, identifikationshandling eller motsvarande.
Kontaktinformation: t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller motsvarande.

Företrädare hos våra kunder
Kategorier av personuppgifter vi behandlar
Identifikationsinformation: t.ex. personnummer, identifikationshandling eller motsvarande.
Kontaktinformation: t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller motsvarande
För företrädare hos befintliga kunder:
Beteende- och spårningsdetaljer: t.ex. platsdata, beteendemönster, personliga preferenser, IP-nummer, cookie-identifierare, unik identifierare av enheter som du använder för att komma åt och använda tjänsterna och våra hemsidor.

Slutkunder
Kategorier av personuppgifter vi behandlar
Kontaktinformation: t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-post eller motsvarande.
Information pga. av lagliga krav: t.ex. kundkännedomsinformation som följer av tillämpliga regler beträffande penningtvätt och terrorism, bokföringsinformation.
Beteende och spårningsdetaljer: t.ex. platsdata, beteendemönster, personliga preferenser, IP-nummer, cookie-identifierare, unik identifierare av enheter som du använder för att komma åt och använda tjänsterna och våra webbsidor.

Webbplatsbesökare och individer som ringer in eller skickar e-post till vår kundsupport
Kategorier av personuppgifter vi behandlar
Kontaktinformation: t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller motsvarande
För befintliga kunder som besöker vår hemsida:
Beteende- och spårningsdetaljer: t.ex. platsdata, beteendemönster, personliga preferenser, IP-nummer, cookie-identifierare, unik identifierare av enheter som du använder för att komma åt och använda tjänsterna och våra hemsidor.

Vad samlar vi in för personuppgifter från tredje parter?

Vi behandlar personuppgifter som vi fått tillgång till från utvalda tredje parter såsom kreditupplysningsföretag, företag som tillhandahåller tjänster för att motverka bedrägeri, andra finansiella institut och informationsleverantörer, samt från allmänt tillgängliga källor (såsom offentliga register och register som förs av skattemyndigheter, bolagsverk, verkställighetsorgan och myndigheter). Tredje parter från vilka vi får tillgång till information från kan också vara sociala nätverk eller motsvarande som du har kopplat ditt konto till.
Andra externa källor från vilka vi kan komma att samla in information från är sanktionslistor (som hålls tillgängliga av organisationer/organ såsom EU och Förenta Nationerna såväl som nationella organisationer såsom OFAC), register som förs av kreditupplysningsbyråer och andra kommersiella informationsleverantörer som tillhandahåller information om bl.a. verkliga huvudmän samt personer i politiskt utsatt ställning.

Hur kommer vi inte att använda din information?

Vi kommer aldrig att använda dina personuppgifter för annat ändamål än som framgår av denna Integritetspolicy, om vi inte har samlat in ditt föregående samtycke eller informerar dig innan vi påbörjar en behandling för nytt ändamål eller ett ändamål som är förenligt med det ändamål för vilket vi samlade in personuppgifter, allt i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler.

Vad vi inte kommer att göra med dina personuppgifter

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje parter för att de ska kunna använda dessa för sina egna marknadsföringsändamål utan att vi har tillsett att det finns en laglig grund för att göra detta.
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje parter.

Vad gäller beträffande automatiskt individuellt beslutsfattande?

För närvarande utför Gastrogate ingen sådan behandling som kan klassificeras som automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering, under Dataskyddsförordningen som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Vill du veta mer om vår policy beträffande att dela personuppgifter med tredje parter?

Gastrogate-koncernen
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med bolag i Gastrogate-koncernen för de ändamål som framgår av denna Integritetspolicy.

Krögare.
Om du är en Slutkund kan vi komma att dela dina personuppgifter med den Krögare från vilken du gjorde ett köp eller beställning. Sådana personuppgifter är nödvändiga för att Krögaren ska kunna utföra och administrera ditt köp eller din beställning, inklusive hantera potentiella klagomål och dispyter. För de personuppgifter som vi delar med Krögaren gäller Krögarens integritetspolicy och principer för hantering av personuppgifter. Det betyder att Gastrogate kan komma att dela personuppgifter hänförliga till sådana Slutkunder som köper något eller gör en beställning från en Krögare i dennes Onlinebutik eller hemsida.

Tredjepartsleverantörer.
För att kunna tillhandahålla våra tjänster kan vi komma att behöva lämna ut dina personuppgifter i den utsträckning som behövs för att identifiera dig och för att kunna utföra ett uppdrag eller fullgöra ett avtal med de bolag vi samarbetar med för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Dessa tjänster inbegriper men är inte begränsade till leverantörer av säkra identifieringstjänster och kreditupplysningsbyråer och finansiella aktörer såsom banker.
Vi använder följande kreditupplysningsbyråer:
Bisnode www.bisnode.se
Creditsafe www.creditsafe.se
UC AB www.uc.se
Utvalda tjänsteleverantörer, såsom kreditupplysningsbyråer, kan också komma att behandla dina personuppgifter för att förbättra och utveckla sina egna tjänster.

Tredje parter som är personuppgiftsbiträden.
Vissa tredje parter som vi delar information med är personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är sådan part som behandlar personuppgifter på vår instruktion och för vår räkning.

Vi samarbetar med utvalda leverantörer, inklusive sådana som behandlar personuppgifter för vår räkning. Exempel på sådana leverantörer är leverantörer av utveckling och support men även leverantörer som stöttar oss i vår marknadsföring.
I de fall vi delar dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden delar vi enbart personuppgifterna för ändamål som är förenliga med de ändamål som vi har samlat in personuppgifterna för (såsom för att fullgöra ett avtal). Vi kontrollerar alltid våra personuppgiftsbiträden och tillser att de lämnar oss adekvata garantier avseende säkerhet och sekretess beträffande personuppgifter. Vi har skriftliga avtal på plats med samtliga personuppgiftsbiträden som vi använder i vilka de garanterar säkerheten och sekretessen för de personuppgifter som de behandlar för vår räkning och vilka innehåller begränsningar avseende tredjelandsöverföring.

Tredje parter som är personuppgiftsansvariga.
Vissa tredje parter som vi delar personuppgifter med är självständigt personuppgiftsansvariga. Det betyder att vi inte är de som dikterar hur den information som vi tillhandahåller ska behandlas. Exempel är myndigheter, kreditupplysningsbyråer och andra finansiella institut. När dina personuppgifter delas med självständiga personuppgiftsansvariga gäller deras policies och processer för personuppgiftshantering.
Myndigheter.
Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med myndigheter i den utsträckning som vi har en laglig skyldighet att göra så. Sådana myndigheter inkluderar skattemyndigheter, polismyndigheter, verkställighetsorgan och andra tillsynsmyndigheter i relevanta länder. Vi kan också komma att behöva tillhandahålla behöriga myndigheter information om din användning av våra tjänster, t.ex. gällande din omsättning till skattemyndigheter, såsom krävs enligt lag, vilket kan innehålla personuppgifter såsom ditt namn och adress.

Vad gäller avseende överföring till tredje land?

I de fall vi överför dina personuppgifter till tredje land, dvs ett land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (“EES”) kommer vi att följa alla tillämpliga lagar avseende sådan överföring, inklusive att tillse att dina personuppgifter hålls säkra, och att adekvata skyddsmekanismer finns på plats för att tillförsäkra adekvat skydd, såsom ingåendet av standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska Kommissionen.
Vi föredrar att använda standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska Kommissionen för överföring av personuppgifter till tredje land eftersom vi anser att det ger bäst skydd. Du kan få en kopia av de relevanta standardavtalsklausulerna som vi använder genom att surfa in på www.eur-lex.europa.eu och söka efter 32010D0087.
Vi överför din data till tjänsteleverantörer i USA och baserar sådan överföring på standardavtalsklausuler och Privacy Shield. För att lära dig mer om Privacy Shield som är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA, läs mer här https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en eller här https://www.privacyshield.gov/welcome.

Säkerhet och integritet – vad gör vi för att skydda dina personuppgifter?

Säkerhet är viktigt för oss.
Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och regler, och vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina personuppgifter används för olagliga ändamål eller görs tillgängliga till obehöriga tredje parter och för att dessa skyddas mot oavsiktlig eller otillåten förstörelse, förlust, förändring, obehörig spridning eller tillgång till dina personuppgifter.
De tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som vi har implementerat är designade för säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig med hänsyn till de risker som är förenade med behandlingen av personuppgifter, särskilt oavsiktlig eller otillåten förstörelse, förlust, förändring, obehörig spridning eller tillgång till personuppgifter inklusive implementering av behörighets- och åtkomstkontroller till kontor, lokaler, system och data, loggning, säkerhetskopiering, åtgärder för säkerställande av behandling i enlighet med instruktioner och segregering av data.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för en längre period än som är nödvändig för att uppfylla det ändamål för vilket de behandlas och som framgår av denna Integritetspolicy. Vi kommer enbart att behålla dina personuppgifter för att vi ska kunna följa tillämplig lag. Dina personuppgifter anonymiseras eller raderas i de fall de inte längre är relevanta i förhållande till det ändamål för vilket de samlades in.
Det betyder t.ex. att vi enbart kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det krävs för att vi ska kunna fullgöra avtalet och som krävs enligt tillämplig lag.
Nedan följer exempel på de lagringsperioder som vi tillämpar:
Bokföringslag: sju (7) år
Information om fullgörelse av ett avtal: upp till tio (10) år efter att kundrelationen upphörde för att kunna försvara möjliga krav
Samtal som spelas in när du ringer vår kundsupport: upp till nittio (90) dagar från det att du ringt vår kundsupport.

Vad har du för möjlighet att säga ifrån (dvs dina rättigheter)?

Generellt så anser vi att du har en rätt att få dina personuppgifter behandlade i enlighet med dina förväntningar. Du har också rättigheter som följer av tillämplig lag. Nedan kan du läsa mer om dina rättigheter, i den följd som vi tror att de är mest relevanta för dig.
De rättigheter som vi tror är mest relevanta för dig

 • Du har rätt att bli informerad om vissa detaljer om vår behandling av dina personuppgifter. Vi tillhandahåller denna information genom denna Integritetspolicy.
 • Du har en rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan få en sådan kopia genom att kontakta oss.
 • Du har rätt att begära rättelse avseende de personuppgifter som vi behandlar om dig om du ser att dessa inte är korrekta.
 • Du har rätt att göra invändningar gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Vänligen notera att det finns undantag till rättigheterna nedan, vilket innebär att tillgång kan komma att nekas t.ex. i de fall vi är lagligen förhindrade att göra personuppgifterna tillgängliga.

Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter
Rätten till information
Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar personuppgifter om dig. Vi gör detta genom denna Integritetspolicy. Du kan emellertid alltid kontakta oss om du har ytterligare frågor.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få tillgång till den information som vi har om dig. Du har rätt att få en kopia på den information som vi har om dig. För ytterligare kopior förbehåller vi oss rätten att utkräva en skälig avgift baserad på våra administrativa kostnader. För att utöva denna rättighet, vänligen kontakta oss genom att följa instruktionerna nedan.

Denna rätt innebär att du har rätt att:

 • få bekräftelse på vilka personuppgifter som vi behandlar om dig
 • få tillgång till dina personuppgifter, och
 • få sådan ytterligare information om vår behandling (som motsvarar vad som framgår i denna Integritetspolicy)

Vänligen notera att vi kan komma att begära ytterligare information om dig för att vi ska kunna identifiera dig och för att hantera din begäran på ett effektivt och säkert sätt. Det kan innebära att vi kommer att kräva att du skickar in en undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Rätt till rättelse
Vi tillser att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter raderas eller rättas. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätt till radering av dina personuppgifter (”rätten att bli glömd”)
Du har rätt till radering om:
personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats (och det inte längre föreligger någon ny laglig grund) din särskilda situation ger dig rätt att motsätta behandlingen som grundar sig på berättigat intresse (se mer nedan) och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, grunden för behandlingen är samtycke och du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt. det föreligger en rättslig förpliktelse för oss att radera personuppgifterna.

Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter
Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (vilket betyder att personuppgifterna bara kan hållas av oss och bara kan användas för begränsade ändamål) om:
personuppgifterna som vi har om dig är inkorrekta, behandlingen är olaglig och du kräver att vi istället begränsar behandlingen av personuppgifterna istället för att radera dessa, vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du fortfarande behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, eller du har invänt mot behandlingen och åberopar att vårt berättigade intresse är ogiltigt och inväntar att vi ska kontrollera sådan invändning.

Rätt att göra invändningar beträffande dina personuppgifter
När vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter är berättigat intresse har du rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter om: du kan visa att ditt berättigade intresse, rättigheter och friheter beträffande dina personuppgifter väger tyngre än vårt intresse att behandla dina personuppgifter, eller vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inkluderande profilering i den utsträckning som denna har samband med sådan direktmarknadsföring. Det betyder att vi måste upphöra med behandlingen om vi inte kan påvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller påvisa att vi måste ha personuppgifterna för fastställande, utövande och försvar av rättsliga anspråk.

Vänligen notera att om du väljer att motsätta dig vidare behandling av dina personuppgifter såsom beskrivs i denna Integritetspolicy kan det innebära att vi inte längre kan tillhandahålla de tjänster som du efterfrågar och vi kan därmed välja att avsluta relevanta avtal med dig. Vänligen läs våra relevanta villkor för mer information. I tillägg till detta, kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter för andra berättigade ändamål, såsom att uppfylla vårt avtal med dig, skydda våra intressen i samband med rättsliga anspråk och för att uppfylla våra legala skyldigheter. Om du har erhållit marknadsföring från oss har du möjlighet att vid var tidpunkt välja att avstå från marknadsföring genom att kontakta oss via support@gastrogate.com eller genom att följa de instruktioner som följer med marknadsföringsmaterialet.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt till dataportabilitet:
avseende personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som rör dig, och
om den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är fullgörande av avtal eller samtycke.
Vi kommer att skicka en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligen förekommande och maskinläsbart format till dig eller/och den person/organisation som du angett, i de fall det är tekniskt möjligt och i de fall ditt utövande av denna rättighet inte negativt påverkar andras rättigheter och friheter.

Hur utövar du dina rättigheter och hur kan du komma i kontakt med oss eller dataskyddsmyndighet?

Skicka ett e-postmeddelande till oss på support@gastrogate.com så ska vi göra vårt bästa för att lösa situationen.
Du kan också alltid kontakta oss genom att skicka ett brev till Gastrogate AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13 Västerås, Sverige.
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål eller kontakta Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se or Box 8114, 104 20 Stockholm, Sweden, telefonnummer +46 08-657 61 00.
Du kan också utkräva dina rättigheter genom lokal domstol om du anser att dina rättigheter har blivit kränkta.

Vad gäller för cookies?

Cookies är textfiler placerade på din dator för att samla in besöksstatistik och för att sammanställa statistiska rapporter om webbplatsaktiviteter. Du kan ställa in din webbläsare för att inte acceptera cookies. Som ett resultat av detta kanske dock viss funktionalitet på vår hemsida inte fungerar.
Vår hemsida använder cookies för att särskilja dig från andra användare av vår hemsida. Detta hjälper oss att erbjuda en bra upplevelse när du besöker vår hemsida och gör det möjligt för oss att förbättra vår hemsida. För detaljerad information om vilka cookies vi använder och för vilka ändamål vi använder dem, läs vår Cookie policy.

Vad gäller avseende tredje parts webbsida eller tjänster?

Våra webbsidor och tjänster kan från tid till annan innehålla länkar till tredje parts hemsida som inte kontrolleras av oss. Om du besöker sådan hemsida eller använder sådana tjänster, vänligen notera att denna Integritetspolicy inte gäller för sådan tredje parts behandling, och vi uppmuntrar dig att noggrant granska sådan tredje parts processer för hantering av personuppgifter innan du använder deras hemsida eller tjänster.

Hur kan vi ändra denna Integritetspolicy?

Vi jobbar ständigt med att förbättra och utveckla våra tjänster, produkter och hemsidor. Därför kan vi komma att uppdatera denna Integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer inte att försämra dina rättigheter enligt denna Integritetspolicy eller enligt tillämplig dataskyddslag. Om de ändringar som vi gör är materiella, kommer vi att tillhandahålla dig tydlig information om detta, allt i enlighet med tillämplig lag. Vänligen kika in här från tid till annan för att hålla dig uppdaterad om våra ändringar.