Fågelängens Catering / Restaurang Entré

Skriv ut denna sida


Personal

Personal

Personal

 
PERSONAL
 
Hur mycket personal som behövs på plats beror på tillställningens omfattning.
Hos oss jobbar bara väl utbildade kockar och förstklassig serveringspersonal. 
Vidare har vi ett brett kontaktnät om du skulle behöva 
en bartender, dj eller t.o.m. en stråkkvartett. 

Tiden räknas från det att personalen lämnar våra lokaler och till dess de är tillbaka.
Minimumdebitering är fyra timmar.

FågelängensCatering är Medlem i SHR samt Anslutna till FORA 
vilket innebär att vår personal är arbetsförsäkrad.
 
 
PROJEKTLEDARE 
 
495 kronor per Timme
 

SERVICEPERSONAL MED KOCKAR PÅ PLATS 

Vardagar mellan 06.00-17.00: 365 kr/tim
Övriga tider: 398 kr/tim

Avbeställning av personal minst 3 arbetsdagar före arrangemanget.

Timpriserna är angivna inklusive sociala avgifter samt exklusive moms 25%.