Biff Grill & Bar



4-Års jubileum



Uppgifter om 4-Års jubileum saknas.

Har ni frågor eller funderingar kring detta är ni välkomna att höra av er direkt till restaurangen eller till Gastrogate.