NäRA

Skriv ut denna sida


Kalender

Kalender

Kalendern samlar händelser som handlar om hållbarhet, sammanställd av Omställning Borås. 

För mer information om NäRAs evenemang, gå in på vår Facebook https://www.facebook.com/naraboras/ 

 

<iframe src="https://calendar.google.com/calendar/embed?src=rgetnfrirrle0vfbim4tltsk1g%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Stockholm" style="border: 0" width="800" height="600" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>